– Både ansatte, elevene, Arbeidstilsynet og bygget har vært tålmodig