– Skal jeg ta med søpla mi i drosje til nærmeste returpunkt, og sende drosjeregninga til Hitra kommune?