Innrømmer at de var for seint ute. - Det skal være gode grunner til ta inn en klage som har kommet for seint. Det kan skape uheldig presedens