Søkte om 80.000 kroner i støtte: nå blir det to skoleturer på elevene etter utfordrende år