– Det er viktig å få gjennomført planlagte og vedtatte prosjekt i kommunen vår