Ulovlig ATV-kjøring ved jakt: – Det er naturlig at Hitra og Frøya vil kontrolleres