Skoleklassene mistet rundt 200 000 kroner fra avlyste 17. mai-feiringer