Til sykehus etter kollisjon mellom to biler i Lakseveien-tunnel