Torsdag kveld åpnet initivtaker Bjørn Fjeldvær nyskapningen Matfestivalen, under SommerFillan.

Samtlige lokale matprodusenter hadde delikatesser fra sjø og land, merder og gårder klare. Enten som smaksprøver, eller salg av fullverdige måltider. Og med godt drikke attåt, blant annet fra Hitra eneste ølbryggeri, Storm brygghus.

- Dette håper jeg blir en tradisjon hvert år fremover, sier Fjeldvær, mens han ønsket folk velkommen  på branntoma i Fillan, nå omdøpt til Solplassen.

Matfestivalen holder på til klokka 21, før det blir musikk og underholdning på utescenen.