Disse herjet på fotballbanen for 40 år siden

foto