- Målet er en felles uttalelse fra aksjonister og vindkraftutbygger