Gir seg selv tillatelse til å bygge gang- og sykkelvei