"En helt ny tidsepoke for befolkningen i Øyregionen"