- Mest sannsynlig har det aldri vært en sånn bil på Hitra før

foto