- Det var heftig! Sidemannen hadde ikke sjanse til å kjøre igjen tida