Hitra og Frøya bruker mindre enn før på kultur

foto