Bibliotekenes årsrapporter foreligger nå. Summert alle bibliotekene i fylket øker utlånet målt mot tidligere år, mens det lokalt svinger.

I selve utlånet vokser Frø

bek tallene

Deltakere på arrangement: ca 500 på begge

Frøya:

Mens utlånet har ligget på ca 23.000 enheter de to foregående årene, var utlånet i 2017 oppe i 28.792 enheter. Dette er en vekst på hele 20 prosent.

Besøket til biblioteket har derimot gått noe ned, fra nær 40.000 besøkende i 2016 til i overkant av 35.000 i fjor. Antall aktive lånere har også gått ned, fra 1.113 til 1.083.

21,9 prosent av innbyggerne bruker biblioteket på Frøya, viser årsrapporten.

500 deltakere på de i alt 35 arrangementene

Hitra:

Hitra har registrert et kraftig fall i utlånet det siste året, fra 25.300 i 2016 til 18.400 i fjor. Det er nesten 7.000 enheter, som tilsvarer et fall på hele 37,5 prosent.

Antall besøkende har derimot økt med 6.000 besøk til 36.000 og antall aktive lånere har økt, fra 1.168 til 1.227.

26,3 prosent av innbyggerne bruker biblioteket på Hitra. Rundt 450 personer har deltatt på de i alt 15 arrangementene.

Fylket:

Stadig flere finner veien til bibliotekene i Trøndelag, og utlånet øker. Det viser oversikten når Trøndelag fylkesbibliotek presenterer 2017-tallene fra folkebibliotekene. 2,27 millioner bøker og filmer ble lånt ut, og dette er en økning på 2,9 prosent fra 2016. Bibliotekene registrerte 2,6 millioner besøkende i 2017, og nesten 100.000 personer brukte lånekortet sitt.

- Dette er svært hyggelige tall i vår digitale tid. Det er godt å se at biblioteket har et tilbud det er behov for i alle aldersgrupper. Det varmer nok særlig å se at barnebokutlånet øker, sier fylkesbiblioteksjef Hildegunn Hestnes.

Flest aktive lånere finner vi i Rissa, Meråker og Høylandet. I disse tre kommunene blir det lånt ut mer enn 10 bøker pr innbygger i kommunen.