- Grensen mellom Hitra og Frøya er i stor grad "visket ut" med tanke på ungdommenes ferdsel og aktiviteter