- Det er dyrt å leie inn ekstra når vi egentlig har nok folk til å gjøre jobben selv