Åpner storhallen for familie- og aktivitetsdag

foto