Nok en skade på Salmars havmerd - må heve gigantkonstruksjonen