Her er valgmulighetene veivesenet gir for ny bru over Knarrlagsundet

foto