Rockeren Trond Helge Johnsen ble tatt i mot som en av Sulas egne

foto