- Jeg er skuffa. Dette handler om jeg skal fortsette å komme til Frøya