- Jeg er bekymra for rekrutteringen til pleie- og omsorg, og hører at det heller ikke er så mange søkere fra Frøya til helsefag neste år. Nå er på på tide at kommunen sjekker ut "Menn i helse" , sa ordfører Berit Flåmo under siste ukes formannskapsmøte.

Hun kom med en klar bestilling til adminsitrasjonen om å sjekke mulighten til å koble seg på prosjektet "Menn i helse".

Dette er et prosjekt der menn i alderen 26 til 55 år, som mottar ytelser fra Nav, tilbys et utdanningsløp fram mot fagbrev som helsearbeidere.

- Jeg kjenner til at Trondheim har hatt suksess med å rekruttere mannfolk til helsevesenet gjennom å bruke dette prosjektet. Det er menn med ulik bakgrunn som gjennom dette har funnet ut at det er i helsevesenet de vil jobbe. Jeg tror vi kan finne menn som vil jobbe i helsevesenet også her lokalt, sier Berit Flåmo til lokalavisa.