Hele ti ganger har ekteparet blitt fotografert av den automatiske fartskontrollen i bunnen av Hitratunellen, uten at politiet har klart å få stanset råkjørerne eller påvise hvem som er eier og fører av bilen. Før nå. Tirsdag ble de tatt på Hitra.

Loggen viser at ekteparet har vekslet på å kjøre, høyeste hastighet gjennom fotoboksen har vært 123 km/t.

- Samlet er bøtene på ca kr. 80.000,- I tillegg har den mannlige parten oversteget grensen for førerkortbeslag som er 116 km/t i 80-sonen, skriver politiet.

Bilen er polskregistrert. Lensmann Arild Sollie sier til lokalavisa Hitra-Frøya at politiet har hatt ekteparet i kikkerten en stund, men at det er ressurskrevende å finne igjen biler med utenlandske registreringsskilt.

- Dette ekteparet er fotografert og notert ti ganger over forholdsvis kort periode, sier Sollie.

- Snakker vi uker eller måneder?

- Vi snakker uker. Utfordringa med utenlandske sjåfører er at vi ikke har register over hvem som eier og hvor de bor. Da blir det ressurskrevende å finne alle som blir fotografert, for det er ganske mange som ryker inn i ATK i Hitratunnelen for tida. Denne gangen lyktes vi, sier Sollie.

- Og så er det vel ekstra interessant å finne gjengangere som disse?

- Når man er så aktiv som disse, da er det ikke uhell. Da er det ganske gjennomført og viser en slett holdning til lover og regler.

- Hvordan følger dere opp denne saken?

- Samlet sum av bøter er 80.000 kroner. Men hva juristene kommer fram til, vet jeg ikke. Det er nå opprettet straffesak, sier Sollie.