De var litt spente, «Estlandshjelperne», om de fikk samlet inn «nok» julegaver og klær til barnehjemsbarn, og fattige i Estland. Men ved hjelp av jungeltelegrafen og noen linjer i lokalavisa Hitra-Frøya, ble mange oppmerksomme på at estlandsvennene ville sende litt i år også.

Da vi stakk innom de varmhjertede hjelperne hadde det kommet en anselig mengde med sekker fulle av gode klær, ei stor eske med kosedyr, og mange julegaver.

Vi har ikke full oversikt over antall julegaver, men det er nok mellom fire og fem hundre, sier en smilende Gerd Johansen.

Stor frivillig innsats

Hun forteller at gavene, og resten av sendingen, blant annet skal leveres ut på minst elleve barnehjem i Estland. Og at Ivar Dahle fra Melhus, som skal kjøre lasset til Estland, skryter av kvaliteten på julegavene fra Frøya. Dahle er mannen som skal kjøre det som er samlet inn på Frøya, og mere til, nedover til Estland. I høst fikk Ivar Dahle i Estlandsforeningen kongens fortjenestemedalje for sitt frivillige arbeid, hvor han blant annet har stått bak mer enn 200 hjelpesendinger. En god del av det som er fraktet til Estland, kommer fra gavmilde mennesker på Frøya og Hitra.