- Et slags snedig og fint sosialt eksperiment som jeg hadde lyst til å være en del av

foto