Lokalt snekkerfirma kan få bygge kommunalt bofelleskap på branntomta