Svært unge bedriftseiere med når firmaet føres videre

Kevin Nordbotn, Lisbeth Aarvik, Ulrik Johansen og Karl Kristian Kristoffersen, sammen med Paul Melands arvinger, Adrian og Ida.