Risikerer å måtte fjerne flytekai fra eiendommen de kjøpte