Tonje Nielsen og resten av loppemarkedarrangørene er stort sett fornøyd etter helgas loppemarked, hvor de håpet å få inn mye penger til arbeidet med å fange inn, behandle og omplassere eierløse katter. Et arbeid som tar mye tid, og ikke minst krever mye økonomisk.

Arrangørene av loppemarkedet på Stølan opplevde lang kø av ivrige loppekjøpere lørdag, men få besøkende søndag.

- Det hadde kanskje holdt med en dag, smiler Tonje etter å ha ryddet bort alt som ble igjen. For selv om det minket kraftig på varene etter de første timene lørdag, var det masse lopper som måtte pakkes ned søndag ettermiddag.

Lopper og lotteri

- Men det var veldig gøy, og utrolig koselig. Vi møtte veldig mange trivelige mennesker, som virket fornøyd med kjøpene sine, sier Tonje.

I tillegg til mange lopper, hadde de også salg av kaffe og kaker, og et stort lotteri.

- Vi besøkte vel alle butikkene på Sistranda, og alle donerte gevinster til oss. Det var kjempesnilt av dem.

Kan hjelpe flere

Da loppemarkedet var ferdig kunne Tonje Nielsen og de andre telle opp tretten tusen og fire hundre kroner, og selv om Tonje hadde håpet på enda mer, så sier de seg fornøyd.

- Det er i alle fall over tretten tusen kroner mer enn vi hadde før loppemarkedet. Pengene skal gå til å hjelpe enda flere eierløse katter, sier Tonje Nielsen.