Statsborgerseremonien som Fylkesmannen i Sør-Trøndelag arrangerer et par ganger i året, har år om annet også noen nye innbyggere av øyregionen blant gjestene. Denne gang var Phraiwan Champasuk fra Utseth blant de inviterte gjestene til en høytidelig sammenkomst i Erkebispegården i Trondheim.

Phraiwan, som opprinnelig er fra Thailand, hadde med seg sin fostermor Jorun Røstvik samt Hitras varaordfører Per Ervik på seremonien.

For nye med norsk statsborgerskap

Fra 2006 er det innført en ordning med frivillig statsborgerseremoni for alle nye statsborgere. I Sør-Trøndelag holdes det to årlige seremonier. Fylkesmannen har invitert alle personer over 12 år som har fått innvilget norsk statsborgerskap i perioden fra oktober 2014 til mars i år.

- I alt 98 nye statsborgere fra 34 land takket ja til seremonien denne gang. De fleste bor i Trondheim, men det kommer innbyggere fra i alt 11 kommuner, forteller Aage Tørris Ekker hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.De nye statsborgerne har også anledning til å ta med familie og gjester, så totalt antall deltakere på seremonien denne gangen var ca. 250 personer.

Et symbolsk løfte

I tillegg til taler og underholdning, avlegger de nye statsborgerne et troskapsløfte som en symbolsk og personlig handling. Løftet skaper ikke juridiske forpliktelser. Det lyder slik: ”Som norsk statsborger lover jeg troskap til mitt land Norge og det norske samfunnet, og jeg støtter demokratiet og menneskerettighetene og vil respektere landets lover.”

- Det er et håp at dagen vil bidra til å styrke båndet mellom det norske samfunnet og våre nye statsborgere, sier Ekker.

Fylkesmannen er vertskap

Arrangementet foregår i Øysteinsalen i Erkebispegården. Programmet bød bl.a. på taler av ordfører i Åfjord kommune, Vibeke Stjern, og fylkesmann Brit Skjelbred, samt kulturinnslag ved Trondheim kommunale kulturskole og en gruppe fra Trondhjems Studentersangforening. Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider inviterte som vanlig også deltakerne til et besøk i utstillingen for Riksregaliene.

Arrangementet ble avsluttet med en enkel servering.

- Det var en meget fin og høytidelig seremoni med mye fin underholdning som fylkesmannsembedet hadde lagt opp til, forteller Ervik