Torsdag fra kl. 13 er det møte i Hitra kommunestyre. Møtet kan du følge direkte via lyd og bilde på kommunens nettside eller her på lokalavisa.

Følg møtet via denne linken

Blant sakene som skal behandles i dag er:

* Årsregnskap for Hitra kommune og for Hitra Storkjøkken KF.

* Endring av forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr

* Forvaltningsplan for hjortevilt 2015-2017

* Søknad om støtte til øylekene på Jersey

* Betalingssatser for oppvekstsektoren