Båtfører tilstår promille - har forklart seg om hendelsesforløpet