Vil bygge 22 kontorer og fire leiligheter her - men kommunen vil kjøpe tilbake tomta