I brevet sto det følgende: "Vill med dette si at jeg ikke ønsker å se deg på min dør i år med den dårlige fisken din. Jeg og min fam. ble i fjor matforgiftet og syke hele julen, og jeg har snakket med flere som hadde blitt uvell av dine produkter. Hvis jeg ser deg i dette området ringer jeg øyeblikkelig til både politi og Mattilsynet".

- Har ikke med meg å gjøre

Det var Harald Skarpnes som fant brevet, poststemplet 28. november, i postkassa på hytta si. Han stiller seg uforstående til brevet.

- Jeg blir beskyldt for å ha solgt dårlig fisk på dørene til noen og det er ikke sant. Jeg kjenner meg ikke igjen i situasjonen. Dette har ikke noe med meg å gjøre og må være myntet på noen som driver fiske uten å levere fisken gjennom Norges Råfisklag, sier han.

Mener brevet er feilsendt

Frøyværingen forteller at han er registrert fisker, men at han leverer sin fisk til fiskemottaket til Hitramat.

- Da salget i følge brevet har ført til forgiftning mener jeg det bør offentligjøres slik at folk kan ta seg i vare før de kjøper fisk som selges på dørene hvis den skulle vise seg å være skadelig, sier Skarpnes.

Harald Skarpnes kjenner seg ikke igjen i situasjonen. Foto: Bjørg Støen

Han sier at han aldri har opplevd å få lignende brev og mener dette må være beregne noen andre. Rett og slett feilsendt.

- Ellers er det mulig at noen har utgitt seg for å være meg i forbindelse med fiskesalget og da har jeg en anelse hvem det kan være. Skulle dette gjenta seg vil jeg vurdere å få brevet undersøkt nærmere og anmelde trakasseringen til politiet, sier Skarpnes til lokalavisa Hitra-Frøya.