For vel tretti år siden kunne Norsk kommuneforbund, avdeling Frøya dele ut fortjent hederstegn til tre av sine medlemmer. Helge Volden (t.h.) og Erna Lassen fikk hver sitt hederstegn og blomster for 25 års medlemskap i kommuneforbundet.

Anton Rabben var selve veteranen og fikk hederstegn og diplom for hele 40 års medlemskap. Det var leder i Norsk kommuneforbund, avd. Frøya, Wenche Bremnes (t.v.) på bildet, som delte ut hederstegnene. Anton Rabben startet sitt virke i Nord-Frøya kommune allerede i 1957, som medlem av forsyningsnemnda. Siden har han tjenestegjort for kommunen inntil han gikk av og ble pensjonist i 1987. Han var da distrikts-revisor for kommunene Frøya, Hitra.

(Foto Hitra-Frøya lokalavis ©)