Under Haugesundkonferansen ble rederiet Egil Ulvan Rederi AS tildelt prisen for “Årets Maritime Lærebedrift”. Bak prisen står stiftelsen “Norsk maritim kompetanse”.

Det var næringsminister Torbjørn Røe Isaksen som delte ut prisen.

Egil Ulvan Rederi ble etablert i 1919 på Hitra, men har i dag tilhold i Trondheim.

LES REDERIETS HISTORIE HER

Rederiet tilbyr tjenester innenfor stykkgods og fiskefôr, og har i dag fem fartøy, og får levert ytterligere ett fartøy i 2018.

Stolt

Det var en ydmyk og stolt daglig leder Arild Hoff som mottok prisen.

- Vi er et lite selskap som opererer i en bransje med små marginer og der vårt mannskap utgjør forskjellen mellom suksess og fiasko. Derfor er vi ydmyke og stolte når vi får en annerkjennelse for opplæringsarbeidet som utøves i organisasjonen, og som er avgjørende for vår konkurransekraft, sa daglig leder Arild Hoff i følge Sjøfartsdirektoratets nettside.

Begrunnelsen

Stiftelsen “Norsk maritim kompetanse” gir følgende begrunnelse for tildelingen:

“Egil Ulvan Rederi har i dag totalt 9 lærlinger og 5 dekkskadetter om bord på sine båter som er et vesentlig tall i forhold til flåtestørrelse. Rederiet har vært en viktig bidragsyter over tid, noe også statistikken bekrefter. Rederiet har lærlingeplasser på alle sine skip, både for dekk og maskin. Rederiet kan tilby karriere fra start som lærling til toppstilling om bord. Eksempler på dette finnes allerede blant deres ansatte.

Om bord på skipene møter lærlingene kvalifiserte instruktører på dekk og i maskin som har gjennomført assessorkurs, og med sin lange erfaring klargjøres lærlingene til fagprøve med gjennomgående gode resultater. Rederiet synliggjøre på en god måte at kystflåten er en attraktiv karriere for nyutdannede sjøfolk.

Rederiet har videre prioritert å involvere hele mannskapet for å gjøre opplærings om bord så god som mulig. Her kan andre rederier og bedrifter ha noe å lære.

Videre satser rederiet på høyt kvalifisert og velutdannet norsk besetning på sine skip. For å ha styrket fokus på sikkerhet, miljø, økonomi og punktlighet, er kommunikasjon og samhandling noe rederiet prioriterer høyt i sin organisasjon.

Ledelsen i rederiet har også engasjert seg i fagutdanningen av sjøfolk og sitter blant annet i styringsgruppen for utvikling av nytt fagskoletilbud. Videre er selskapet sterkt engasjert og aktive i maritime/politiske spørsmål gjennom Kystrederiene”, uttaler “Norsk maritim kompetanse”.