I november 1991 var det stor glede på Mausund for da hadde Kredittkassen besluttet å opprettholde bankfilialen på øya.

Filialbestyrer Lill Aursøy (t.h. på bildet) spanderte kaffe og kaker den siste dagen i oktober for å markere begivenheten. Her er det Anne Berge som bli ekspedert.

Lill Aursøy hadde dagen før fått gladmeldingen fra bankledelsen i Trondheim og det var mange blide ansikter å se da nyheten ble kjent, skriver lokalavisa Hitra-Frøya. (HF-arkivet)