I disse dager skal ungdomsskoleelever over hele landet bestemme seg for hvilket utdanningsløp de skal gå og hvilke videregående skoler de skal søke seg til.Daglig leder i Elektro Team, Thorbjørn Ulvnes sier det også er viktig at ungdom utdanner seg innen yrkesfag.

Skrikende behov

- Det er vanskelig å få tak i fagfolk innen elektro, sier Thorbjørn Ulvnes, - og i øyregionen er vi avhengige av fagfolk, for det skjer så mye her og det skal investeres for milliarder i framtiden.Da er det viktig å utdanne håndverkere, så man står rusta til å kunne ta den delen av jobben som kommer, sier Ulvnes.- Vi kommer til å ha behov for mange flere elektrikere innen svakstrøm, automasjon og elektro, så dette er absolutt en vei å gå i forhold til yrkesvalg.

Lokal tilhørighet

Her i øyregionen er det Hitra videregående skole som tilbyr elektrofag og automasjon, og Elektro Team samarbeider med skolen om utplassering og lærlinger.- Det er en positiv ordning. Da kan vi forme lærlingene slik vi ønsker de skal bli, også blir man kjent med ungdommen før man eventuelt ansetter de.At de har lokal tilhørighet betyr større sjanse for å få beholde dem i framtida.

Ni lærlinger

Å ha lærlinger ved Elektro Team,  har vi holdt på med siden bedriftens oppstarten i 1987, sier Thorbjørn Ulvnes.- Nesten alle som er ansatte her i dag, har vært lærlinger hos oss tidligere.Og lærlingeordningen den har vokst i takt med bedriften forteller Thorbjørn. - I fjor hadde vi ni lærlinger på Hitra og Frøya innen elektro og automasjon.

Variert opplæring

Det koster penger å utdanne folk, men det er helt nødvendig i forhold til konkurransen opp i mot andre bransjer som for eksempel olje- og oppdrettsnæringen, sier den daglige lederen.Ulvnes mener at Elektro Team kan tilby en variert og god opplæring til lærlingene sine.- I større firma kan det gjerne bli mer ensartet opplæring, mens i Elektro Team kan vi tilby en variert opplæring fordi vi gjør så mye forskjellig.Vi er med på å utvikle gode elektrikere innen svak strøm, automasjon og elektro, og etterpå kan vi tilby dem gode og trygge jobber i firmaet.

Karrieremuligheter

- Vi får mange spennende oppdrag og utfordringer, så det finnes gode og attraktive karrieremuligheter her i Elektro Team for de som vil jobbe innen elfaget.Siden 2014, har enkelte av lærlingene nå blitt montører, sier Ulvnes.- Så vi trenger noen nye lærlinger nå til høsten igjen.

Foreldre og yrkesvalg

I følge Statistisk sentralbyrå vil det i 2030 mangle rundt 200 000 fagarbeidere med utdanning på videregående nivå.På oppdrag fra NHO, har Respons Analyse gjennomført en undersøkelse for å finne ut hva opinionen og spesielt de som påvirker ungdommene, foreldrene, tenker når det gjelder valg av utdanning og mulighetene innenfor yrkesfag.

Under følger noen av hovedfunnene fra undersøkelsen:

  • På landsbasis svarer 9 av 10 foreldre at de kommer til å rådgi sitt barn i en studie- og karriereplan. I Trøndelag er tallet enda høyere.

  • 2 av 3 foreldre med barn i ungdomsskolen opplever at barna vektlegger deres studie- og karriereråd.

  • 6 av 10 foreldre vet ikke at det finnes over 150 yrker å velge mellom.

  • Dagens samfunn stiller for høye forventninger til ungdommen når det gjelder utdanning, yrkesvalg og hvor mange år de skal studere. Det mener 3 av 4 nordmenn (72 prosent).

  • I Trøndelag som helhet svarer flere enn 7 av 10 foreldre at de ser på yrkesfag som en interessant/attraktiv karrierevei for sitt barn.Folk i Nord-Trøndelag er generelt mer positiv til yrkesfag som en attraktiv karrierevei enn folk i Sør-Trøndelag (og landet for øvrig).

Søknadsfrist for ordinært inntak til videregående skole og formidling av lærlingplass er søndag, 1. mars.