Lokalavisa skrev nylig om Frode Eide, som hadde klaget på at det bygges et stort rekkehus bare ti meter fra husveggen i Kjerkbakkan i Gammel-Fillan.

Klagen ble ikke tatt til følge, og Eide gruer seg nå til anleggsperioden.

Overfor lokalavisa hevdet Eide at grunneieren av nabotomta ikke hadde nevnt at det skulle bygges rekkehus der da han spurte om å få bygge nærmere nabotomta enn planlagt.

Det stemmer ikke i følge nabotomtas grunneier Johan Harald Lervåg.

- Da jeg ga lov til å bygge nærmere min grense, fortalte jeg samtidig at det ville bli bygget ut på tomten min. Jeg sa at jeg ville ha felles utkjøring dersom han skulle bygge nærmere min tomt. Det var han ikke uenig i den gangen. Men det ble bare muntlig avtalt. I dag ser jeg at det egentlig skulle vært gjort skriftlig, sier Lervåg.