Mange lokale kulturkrefter holder stor TV-aksjonskonsert