Hitra kommunestyre vedtok med knappest mulig flertall (12 mot 11) å takke ja til tilbudet om å overta ansvaret for Vettastraumen bru, som nå på fredag blir erstattet med nye Dolmsundbrua. I vedtaket ligger at kommunen får 4,5 millioner kroner (+mva) med fra forrige eier fylkeskommunen, noe som ifølge et anbud skal tilsvare det det koster å rive/sanere brua. I vedtaket heter det at kommunen vil stenge selve brua for biltrafikk, mens tilførselsveiene fra begge sider beholdes åpne. Rådmannen får nå i oppgave å utarbeide forslag til hvordan veien og brua kan brukes som aktivum knyttet til friluftsliv, opplevelser og reiseliv.

Diskusjonen i forkant av vedtaket viser at det er knyttet følelser og engasjement til brua. Mange var på talerstolen med argument både for og imot, men også for å tilkjennegi tvil. (Otto J. Lien (leder av Kvernhusvik skipsverft) ble erklært inhabil.) Ordfører Ole. L. Haugen (Ap) innledet med å si at han føler saken ikke er enkel.

- Jeg har forsøkt å bruke mitt ringe lekmannskjønn når jeg leser tilstandsrapporten fra Rambøll 2007. Jeg klarer ikke å forstå annet enn at når man slutter med all tungtrasporten over brua, må den da kunne stå i mange år. Belastninga blir nå utrolig mye mindre. Det betyr at selv om man ser at litt rust enkelte plasser, er det ikke sånn at brua består bare av et par armeringsjern. Det aller, aller meste ligger beskyttet inne i betongen. Det underbygger det jeg tror er framtidig varighet og nytteevne av brua. Å bevare den tror jeg er klokt. Dolmsundet er et av de beste områdene vi har både med tanke på naturkvalitet og kulturminner og kan bidra til å fremme reiselivsnæringa, sa Haugen.

Tom Skare (Frp) var nestemann ut, og sa han har vært i tvil.

- Til å begynne med tenkte jeg at "bare riv skiten" når det kommer ny bru. Men Dolmsundet er en fin plass og jeg er også enig med ordføreren i at ligger kvaliteter i dette området, sa Skare, som ville ha kommunestyret med på en utsettelse av beslutninga.

- Jeg foreslår at vi tar oss litt mer tid. Vi burde få en oppdatert tilstandsrapport bekostet av den som skal selge oss brua, inkludert et overslag over forventet årlig vedlikeholdskostnad, sa Skare, men flertallet var ikke med på en utsettelse. Derfor gikk debatten over til for eller imot å ta imot brua. Eller i praksis: for eller imot riving.

Tor Johan Sagøy (H) og Erik Knutshaug (Ap) poengterte begge trafikksikkerhetsmomentet:

- Det er en fordel om ungene fra Melandsjøen kan gå og sykle over denne brua til og fra for eksempel fotball på Dolmøya. Og får vi pengerr fra fylket, så har vi til å rive brua, og tar ingen risiko sånn sett, sa Sagøy.

- Dolmøya og Uthitra samarbeider om mye. Det vil være en berikelse at ungene kan dra trygt imellom, så jeg håper vi stemmer for at kan beholde brua, sa Knutshaug.

Inge Dahlø (V) poengterte også trafikksikkerhet, men med motsatt innfallsvinkel: - Vikstrømkrysset er farlig, og det blir vi ikke kvitt hvis vi beholder brua, sa Dahlø.

Ivar Kværnø (Pp), hadde liten tro på at regnestykket om 4,5 mill + moms er nok til å sanere brua, hvis det blir aktuelt.

- Hvis kommunen klarer å kvitte seg med denne for 4,5, ja da er det nesten som å ha vunnet i lotto. Det vil koste flere titalls millioner å kvitte seg med den brua, sa Kværnø og ville stemme imot. Da samme sa Hilde Jørgensen (SV):

- Den brua er ikke noe å spare på. Den er fin som sykkelvei ja, men vi kan også ta andre løyper. Vi har hatt flere prosjekt i kommunen der det har vist seg at vi ikke har kontroll på kostnader. Fire millioner kroner går fort hvis vi skal begynne å opparbeide p-plasser. Og hva om vi om ei stund finner ut at vi må rive likevel og så har vi brukt opp pengene? sa Jørgensen og leverte forslag på vegne av SV og MDG om at kommunen IKKE tar imot brua.

926 00 483 terje@hitra-froya.no