Frivillige står klar til å kjøre ut varene, men så langt har de ingen brukere av tilbudet