- Uten tiltak vil hele Frøya bli dekt av sitkagran