Georg Bangjord i Statens naturoppsyn er vant til å se mange uvanlige arter når han er på oppsynsturene sine i Froan og ved Frøya, men da er det vanligvis sjeldne fugler det dreier seg om. Sist onsdag var det en fisk av det uvanlige slaget han ble oppmerksom på ved Vestbrekka ved Halten.

- Jeg kjenner månefisken fra bøker, så jeg var ikke i tvil om at det var det det dreide seg om, sier han.

Klumpfisk

Wikipedia forteller at månefisken den tyngste kjente beinfisken i verden, da den kan bli inntil 3,5 meter lang, og veie mer enn 2300 kilo. Månefisken, som også kalles klumpfisk, er svært høy i forhold til lengden. Rygg- og gattfinnen ligner på ror, og halefinnen går direkte ut fra kroppen i linje med bakkanten på rygg- og gattfinnen. Den har liten munn og små brystfinner, og mangler bukfinne. Normalt er den gråbrun av farge. Den spiser stort sett maneter, men også planter og småfisk. De som blir sett flyter ofte i vannoverflaten hvor de varmer seg i sola før de går ned på dypere vann for å finne føde.

Flere funn

I følge Georg Bangjord, som finner opplysningene i databasene for artsinformasjon, er månefisken sett bare én gang før i våre trakter. Det var i september 2010, da et cirka en meter langt eksemplar av månefisk ble sett "innaskjærs på Frøyhavet", som det står i databasen. Men når vi googler, finner vi også at en månefisk på rundt førti kilo ble tatt på garn mellom Inntian og Ulvøya i oktober 2011. Det var Håkon Kvernø og Wanda Berge som fikk fisken i breiflabbgarnet, og de kunne fortelle til lokalavisa Hitra-Frøya at ettersom den var død, valgte de å skjære ut noe av kjøttet under det flere centimeter tykket skinnet. Da de stekte det, kunne de fortelle at det smakte som kylling.

Få registreringer

Totalt er det lagt inn tretti funn av månefisk fra hele landet fra 1961 og fram til dags dato i artsdatabasen. Men google kan fortelle oss at det er gjort mange flere funn av arten enn det som er registrert i offisielle register. Bare i sommer ser det ut til å være ganske mange funn som har ført til avisoppslag, spesielt på østlandet.

- Det er et problem at slike funn ikke blir lagt inn i databasene. Jeg vil derfor oppfordre alle som gjør funn av månefisk om å få funnene registrert. Om noen sitter på opplysninger om observasjoner av månefisk i regionen her kan de ta kontakt med meg, eller de kan kontakte lokalavisa, sier Georg Bangjord i Statens naturoppsyn.

Storparten av funnene som er registrert i Norge er fra Oslofjorden, og Bangjord kan fortelle at de fleste fiskene derfra er på rundt åtte-ti kilo, mens månefisk funnet på vestlandet og nordover gjerne er mye større.

- Den vi så ved Halten var minst hundre kilo. Kanskje var den så mye som to hundre. Fisken er tykk og klumpete, og det blir fort vekt om det er litt størrelse på den, sier han.

Vil vite tid og sted

Det spekuleres i om høyere vanntemperatur i sommer har ført flere individ av den tropiske arten til våre farvann. Om den vil klare seg her, og eventuelt finne veien tilbake dit den kommer fra, er usikkert. Den er uansett fredet, faktisk i store deler av verden, og skal ikke tas opp av sjøen av de som finner den. Mange beskriver månefiskene de finner som sløve, men dette er fisker som rett og slett er dårlige svømmere, og som gjerne driver med strømmen.

Skulle noen ha gjort observasjoner av månefisk, er det viktig å få funnene inn i artskartet i databasene.

- Skal jeg legge det inn for noen, er det en fordel med bilder. Likedan vil jeg ha dato og årstall for funnet, og vite hvor den er sett, sier Georg Bangjord i Statens naturoppsyn.