3.910 sørtrøndere står helt uten arbeid ved utgangen av året. Dette er en økning på 348 personer fra samme måned i fjor og gir en ledighet på 2,4 prosent.

- Selv om ledigheten i fylket er lav, har det vært en økende tendens gjennom hele 2014 som forventes at fortsetter i 2015, melder NAV.

Mens i øyregionen Hitra og Frøya er tendensen det motsatte.

  • På Frøya er det 48 personer registrert helt arbeidsledig, det er 5 færre enn samme måned ett år tidliger. Det er en nedgang tilsvarende 9 prosent. Totalt er det da en arbeidsledighet på 2,1 prosent på Frøya.

  • På Hitra er 49 personer helt uten arbeid. Det er 9 færre enn ett år tidligere, tilsvarende en nedgang på 16 prosent. Totalt er det da en arbeidsledighet på 2,2 prosent på Hitra.

  • I Snillfjord er det 8 arbeidsledige personer, noe som er 5 færre enn for ett år tilbake. Det gir en nedgang på 38 prosent. Snillfjord har da totalt en arbeidsledighet på 1,6 prosent, som er blant de laveste i Sør-Trøndelag.

Ved utgangen av året er det åtte kommuner i Sør-Trøndelag som har en ledighet på under to prosent. Ledigheten øker i 15 av fylkets kommuner sammenlignet med året før. Den høyeste ledigheten finner vi denne måneden i Midtre Gauldal med 3,2 prosent. Midtre Gauldal har også den kraftigste økningen i ledighet med 59 prosent, noe som innebærer at 41 flere står uten jobb. Lavest ledighet finner vi i Roan hvor andelen ledige er på 1,2 prosent. Deretter følger Røros med 1,5 prosent, og Snillfjord og Rennebu med 1,6 prosent.

Det er Åfjord som har størst nedgang i ledighet, med hele 70 prosent. Ledigheten i kommunen er nå på 1,7 prosent. I Trondheim står 2 415 personer helt uten arbeid. Det tilsvarer 2,4 prosent av arbeidsstyrken og er en økning fra desember i fjor på 9 prosent.