Nylig var den holdningsskapende organisasjonen for og med ungdom, MOT, på Hitra og Frøya. MOTs verdier er mot til å leve, mot til å bry seg og mot til å si nei. Lokalavisa tok en prat med forskjellige ungdommer etter konsertene, for å høre hvordan det egentlig er å vokse opp i øyregionen og holdningene rundt mobbing, egne valg og rusmidler.

Ola Arntsen 7. klasse Fillan skole. Andreas Johansen 9. klasse Fillan skole

- Det er ikke så mange som holder på med mobbing, sier Ola og Andreas,

- Alle er stortsett greie med hverandre. Det er et godt miljø og fint å vokse opp på Hitra, synes de to.

- Det er mye å finne på etter skoletid, blant annet innen idrett.