I tiden fra og med fra 1. april til og med 20. august er det generell båndtvang for hund i hele landet, minner Hitra kommune om.

Båndtvangen innebærer at alle hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet under hele perioden. Grunnen til dette er at dyrelivet er ekstra sårbart i denne perioden, og for å sikre at hunder ikke skremmer opp eller jager fugl, vilt og beitedyr.

- Dersom man møter en hund som er løs i strid med reglene om båndtvang, kan man fange den inn og levere den til veterinær eller Falken, heter det i instruksen. Hvis man bryter reglene for båndtvang, kan man ilegges bot.